Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Hải
Giới tính Nam
Website https://nguyenvanhaiht.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hàn Thuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Đức Kỳ, Nguyễn Xuân Nam
Đã đưa lên 2163 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 393 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1667 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 147056 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này