Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Đức Thụ
Giới tính Nam
Website https://haducthuyenlap.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Yên Lập
Quận/huyện Huyện Yên Lập
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Triệu Trung Kiên, Bùi Huy Nghiệp
Đã đưa lên 156 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 510 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 107402 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này