Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Diệu Hương
Giới tính Nữ
Website https://hodieuhuong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cam Lợi
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trần Thị Hoàng Dung, Nguyễn Chí Thanh
Đã đưa lên 3203 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1296 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9746 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 44105 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này