Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Xuân Thảo
Giới tính Nam
Website https://xuanthao15.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thanh Uyên
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Giới thiệu Là chiến sĩ thi đua các cấp liên tục nhiều năm .
Xác thực bởi Phạm Hùng, Đặng Thái Sơn
Đã đưa lên 1235 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1444 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2498 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 805654 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này