Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Văn Thiêng
Giới tính Nam
Đơn vị truong THCS tin hoc
Tỉnh/thành nghe an
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 745 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7064 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này