Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trung Du
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Tỉnh/thành gia lai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 6 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 84 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này