Chào mừng quý vị đến với Website của Hà Đức Thụ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tiêt123( Cầu Long Biên Chứng nhân lịch sử)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Đức Thụ (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:08' 21-04-2009
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Chào các em!
Chúc các em có một buổi học tích cực!
Tiết 123:
Ngu?i th?c hi?n: H D?C TH?
CẦU LONG BIÊN
CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
Ti?t 123
C?U LONG BIN CH?NG NHN L?CH S?
I-Ti?p xc van b?n
1.D?c- Hi?u ch thích
* D?c
* Ch thích
- Tc gi: Thu Lan
Tc phm: l mt Vn bn nht dơng

Khái niệm Văn bản nhật dụng:
Văn bản nhật dụng là những bài viết có nội dung gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồng xã hội hiện đại như:
thiên nhiên, môi trường, năng lượng, dân số, quyền trẻ em, ma tuý và các tệ nạn xã hội.

Ti?t 123
C?U LONG BIN CH?NG NHN L?CH S?
I-Ti?p xc van b?n
1.D?c- Hi?u ch thích
* D?c
* Ch thích
- Tc gi: Thu Lan
Tc phm: l mt Vn bn nht dơng
2. B? c?c
Do?n 1: t? d?u d?n th? dơ H N?i? Gi?i thi?u chung v? cy c?u
Do?n 2: ti?p d?n d?o dai v?ng ch?c? C?u Long Bin ch?ng nhn s?ng dau thuong v anh dung.
Do?n 3: Cịn l?i? C?u Long Bin trong d?i s?ng hi?n t?i v c?m xc c?a tc gi?.


Tiết 123
CẦU LONG BIÊN CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
I- Tiếp xúc văn bản
1. Đọc-Hiểu Chú thích
2. Bố cục
II- Phân tích văn bản

2. Cầu Long Biên chứng nhân sống động đau thương và anh dũng
2.1-Chøng nh©n ®au th­¬ng cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt :

1. Giới thiệu chung về cây cầu
- X©y dùng tõ n¨m 1898 ®Õn 1902 hoµn thµnh.
- Do kiÕn tróc s­ ng­êi Ph¸p Ep-phen thiÕt kÕ.
- CÇu lµ chøng nh©n : sèng ®éng, ®au th­¬ng vµ anh dòng cña Hµ Néi

Tác giả đã giới thiệu về cây cầu như thế nào? Ai thiết kế? Thời gian xây dựng? Tác giả giới thiệu khái quát như thế nào?
Các em xem đây là hính ảnh cây cầu Long Biên khi xưa!

Tiết 123
CẦU LONG BIÊN CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
I- Đọc- hiểu chú thích
1. Đọc
2. Chú thích
3. Bố cục
II- Phân tích văn bản
1. Giới thiệu chung về cây cầu
2. Cầu Long Biên chứng nhân sống động đau thương và anh dũng
2.1-Chøng nh©n ®au th­¬ng cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt :

Tại sao có thể nói Cầu Long Biên là chứng nhân đau thương của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ?

Cây cầu như dải
lụa,nặng 17
nghìn tấn,là
thành tựu lớn
Trong thời văn
minh cầu sắt
Người dân Việt
Nam bị bắt đi
làm cầu lao
động vất vả và
chết trong quá
trình làm cầu
Vẻ đẹp bề thế vững
vàng to lớn
Được đổi bằng máu
và nước mắt
Là chứng nhân đau thương
Cây cầu được giới thiệu như thế nào ? Điều đó khẳng định thành tựu gì?
Để làm được cây cầu như vậy,Người dân Việt nam đã phải tham gia như thế nào?
Tiết 123
CẦU LONG BIÊN CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
I- Đọc- hiểu chú thích
1. Đọc
2. Chú thích
3. Bố cục
II- Phân tích văn bản
1. Giới thiệu chung về cây cầu
2. Cầu Long Biên chứng nhân sống động đau thương và anh dũng
2.1-Chøng nh©n ®au th­¬ng cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt :
- Thµnh tùu v¨n minh cÇu s¾t
§­îc x©y dùng b»ng må h«i x­¬ng m¸u cña biÕt bao ng­êi ViÖt Nam
2.2-Chứng nhân chiến tranh đau thương và anh dũng.
- CÇu Lµ môc tiªu nÐm bom d÷ déi cña kh«ng lùc Hoa Kú:
+ §ît 1: 10 lÇn, háng 7 nhÞp + 4 trô.
+ §ît 2: 4 lÇn, háng 1000m + 2 trô.

Em hãy chứng minh vai trò chứng nhân oanh liệt và oai hùng của cây cầu trong kháng chiến chống Mỹ

+ 1972: bị bom lade.
Cây cầu tả tơi ứa máu.
Nhưng cầu vẫn vững vàng giữa mênh mông đất trời!
Cây cầu như chiếc võng đung đưa, dẻo dai, vững chắc
* Những năm chống Pháp
- Người dân và trung
đoàn thủ đô ra đi bí mật
để chiến đấu
- Lịch sử bi thương và
hùng tráng
? Người chứng kiến
* Những năm chống Mỹ
- Những đợt ném bom của đế quốc Mỹ
- Cây cầu bị đánh phá dữ dội


? Trực tiếp chịu đau thương
--> Tình cảm yêu thương, gần gũi của tác giả cũng như bao người dân Việt Nam đối với cầu Long Biên
2.2-Chứng nhân chiến tranh đau thương và anh dũng
Tiết 123
CẦU LONG BIÊN CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
I- Đọc- hiểu chú thích
1. Đọc
2. Chú thích
3. Bố cục
II- Phân tích văn bản
1. Giới thiệu chung về cây cầu
2. Cầu Long Biên chứng nhân sống động đau thương và anh dũng
2.1-Chøng nh©n ®au th­¬ng cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt :
2.2-Chứng nhân chiến tranh đau thương và anh dũng.
3. Cầu Long Biên hôm nay và ngày mai.
?Em có nhận xét tại sao tác giả lại viết : « Cầu Long Biên ... khiêm nhường », điều đó có ý nghĩa gì ?
- Rút về vị trí khiêm nhường, có giá trị sử dụng : Tàu hỏa, xe, đi bộ.
- Ý nghĩa lịch sử: Chứng nhân lịch sử của Thủ đô như một công dân.
- Được liên tưởng cây cầu hữu hình và vô hình; gắn bó du khách với dân tộc, gần gũi với chúng ta.
Tiết 123
CẦU LONG BIÊN CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
I- Đọc- hiểu chú thích
1. Đọc
2. Chú thích
3. Bố cục
II- Phân tích văn bản
1. Giới thiệu chung về cây cầu
2. Cầu Long Biên chứng nhân sống động đau thương và anh dũng
2.1-Chøng nh©n ®au th­¬ng cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt :
2.2-Chứng nhân chiến tranh đau thương và anh dũng.
3. Cầu Long Biên hôm nay và ngày mai.
III. Tổng kết
? Em học tập được gì từ văn bản này ?
+ Nội dung : Cầu Long Biên là chứng nhân lịch sử đau thương và anh dũng của dân tộc Việt Nam. Là cây cầu tình yêu sâu nặng của tác giả dành cho Hà Nội và đất nước.
?Em cảm nhận được gì về sự sáng tạo lời văn trong văn bản này ?
+ Nghệ thuật : Lời văn giàu sự kiện, giàu ý nghĩa, giàu cảm xúc, mang tính thuyết minh, phép nhân hóa, so sánh.
IV- Luyện tập
1. Xem một số hình ảnh về cây cầu Long Biên
Trung đoàn 235 pháo cao xạ
chiến đấu bảo vệ cầu Long Biên
Chiến đấu bảo vệ cầu Long Biên ngày 16/5/1967
CẦU LONG BIÊN NHÂN CHỨNG SỐNG ĐAU THƯƠNG VÀ ANH DŨNG
Cầu Long Biên
Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội do Pháp xây dựng ( 1899 -1902 ).
Đặt tên là cầu Doume ( đọc như Đu - Me) (Tên của toàn quyền Đông Dương Paul Doume)
Dân gian còn gọi là cầu Sông CáI
Hiện trên cầu vẫn còn tấm biển kim loại khắc chữ
1899 - 1902
Daydé & Pillé
Paris
Gustave Eiffel
tác giả Cầu Long Biên
Nguồn : Wikipedia.com ( Từ điển trực tuyến )
* CỦNG CỐ KIẾN THỨC
Nội dung
- Giới thiệu chung về cây cầu
- Hình ảnh cây cầu
+ Đẹp đẽ.
+ To lớn.
+ Bề thế.
+ Vững vàng.
- Cầu Long biên chứng nhân sống động, đau thương và anh dũng
+ Cuộc khai thác thuộc địa.
+ Những ngày độc lập,hoà bình
+ Những năm chiến tranh.
+ Những ngày nước lũ.

Nối quá khứ - hiện tại - tương lai làm cho người với người xích lại gần nhau hơn.

Hình ảnh cây cầu đẹp đẽ, bề thế, vững vàng
Cây cầu như một con người chứng kiến và chịu bao đau thương mất mát.
Nối quá khứ - hiện tại - tương lai.
GIỜ HỌC ĐÃ HẾT !
CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến